A+ A A-

POZIV ZA POSAO KONSULTANTA

OPIS KONSULTANTSKIH USLUGA

 

Analiza početnog stanja (Baseline analysis) za potrebe analize situacije u oblasti programa tretmana za počinitelje nasilja u porodici u Federaciji BiH:

 

Informacija o projektu

Udruženje “Žena BiH” u partnerstvu sa Udrugom socijalnih radnika Kantona 10, uz finansijsku podršku UN Women provodi projekat „Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10“.

 Nasilje nad ženama i dalje je široko rasprostranjeni socijalni problem u Bosni i Hercegovini. Ovaj oblik nasilja se još uvijek toleriše i podrazumjeva socijalno prihvatljivim ponašanjem, a opravdava tradicionalnim i patrijahalnim odnosom društva prema mjestu i ulozi žena u njemu.

Svi međunarodni i lokalni pravni propisi u Bosni i Hercegovini vezani za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama propisuju „programe rada sa počiniteljima nasilja nad ženama i nasilja u porodici“.

U tom smislu javila se potreba za povećanjem i harmonizacijom aktivnosti na ovom području rada, kao i za standardizacijom i širenjem servisa za tretman počinitelja nasilja u porodici.

Opći cilj projekta je da doprinese provedbi ključnih dokumenata za borbu protiv nasilja i osigura primjenu multidisciplinarnog pristupa u tretmanu počinitelja nasilja u porodici na području Kantona 10.

Aktivnosti projekta su usmjerene za analizu situacije u podrčju tretmana počinitelja nasilja u porodici u BIH, jačanje kapaciteta lokalnih institucija i organizacija u radu sa počiniteljima nasilja i osiguranje održivosti aktivnosti kroz potpisivanje protokola o saradnji.

 

 Cilj Baseline analize

 Obezbjediti informacije o situaciji u oblasti programa tretmana za počinitelje nasilja u porodici u Federaciji BiH:

 * Pregled međunarodnih obaveza (Konvencija o eliminaciji deskriminacije nad ženama, Konvencija Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici...),

* Pregled zakona Bosne i Hercegovine (Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBIH i RS, Krivični zakon FBIH i RS...),

* Aktivnosti institucija i nevladinih organizacija u prevenciji i borbi protiv nasilja, posebno u radu sa počiniteljima nasilja,

* Utvrđivanje dobrih praksa, naučenih lekcija i propusta u provođenju tretmana za počinitelje nasilja,

* Definisati preporuke i smjernice za standardizacije i širenja usluga tremana počinitelja nasilja u Kantonu 10 I u Federaciji BIH

 

Opis posla konsultanata u Baseline analizi:

 * Mapiranje relevantnih međunarodnih dokumenta, zakona, podzakonskih akata i strateških dokumenata relevantnih za tretman počinitelja nasilja u porodici,

* Izvršiti sveobuhvatni pregled i analizu postojećih programa/projekata, studija, dokumenata i statističkih podataka u Federaciji BIH, vezanih za pomenutu oblast,

* (ministarstva, agencije, pravosuđe, civilni sektor i dr.),

* Kreiranje pitanja za intervjue i obavljanje intervjua,

* Analiza dobivenih podataka i izrada preporuka i smjernica za buduće djelovanje u cilju standardizacije i širenja usluga tremana počinitelja nasilja,

* Izrada završnog izvještaja/Baseline analize, koja će da objedini sve rezultate, nalaze i preporuke proizašle iz procjene stanja.

 

Na ovaj poziv se može prijaviti jedan konsultant ili tim konsultanata. U slučaju da se prijavi tim udruženje „Žena BIH“ će zaključiti ugovor sa glavnim konsultantom koji će biti zadužen za angažman drugih konsultanata koji će biti dio tima.

 

Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu Udruženja „Žena BIH“ Trg Ivana Krndelje broj 3, 88104 Mostar ili e-mailom na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 17.2.2017.godine.

 

Sve prijave moraju sadržavati biografije konsultanta ili ako se prijavljuje tim biografiju glavnog konsultanta i članova/ica tima. Udruženje „Žena BIH“ će nakon provedenog odabira kontaktirati najuspješnije podnosioce prijava.

 

Udruženje „Žena BiH“ ohrabruje konsultante i ženskog i muškog spola da se prijave na ovaj poziv.

Facebook

Vijesti

Marguerite

Dijagnostički izvještaj

Žena BiH Mostar

Trg Ivana Krndelja 3
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

+ 387 36 550 339

+ 387 36 558 526

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Design © Skype | Žena BiH. All rights reserved.

Premium templates by bigtheme.org