A+ A A-

Projekti

Mentorstvo – inovativni instrument za ol…

Mentorstvo – inovativni instrument za olakšan pristup tržištu rada žena žrtava nasilja

Podržan od Američke ambasade u BIH.Nasilje nad ženama je istovremeno i uzrok i posljedica ženskog siromaštva i socijalne isključenosti. Kroz ovaj projekt želimo ojačati i podržati žene žrtve nasilja, samohrane majke i dugotrajno nezaposlene žene pri zapošljavanju te uključiti i senzibilizirati lokalne aktere za ovaj problem. Smatramo da je zaposlenje žrtava nasilja, ključna karika izlaska iz začaranog kruga nasilja, uključivanja...

Više

Sigurnost djece tiče se svih nas

Sigurnost djece tiče se svih nas

Projekt je podržan od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Ovo je drugo izdanje ovog Priručnika, koje ima za cilj da profesionalci/ke, koji dolaze u kontakt sa djecom, prepoznaju dijete koje je žrtva nasilja te da se djetetu i njegovoj porodici na najbolji mogući način osigura pomoć i podrška. Ovim dokumentom će najveći broj osoba koji direktno rade sa žrtvom nasilja poboljšati...

Više

Implementacija Akcionog plana UN Rezoluc…

Implementacija Akcionog plana UN Rezolucije Vijeća Sigurnosti 1325 na lokalnom nivou.

  Projekt je podržan od UN Women u BiH a radi se u partnerstvu sa Agencijom za ravnopravnost spolova BIH. Cilj projekta je da doprinese provedbi UN Rezolucije 1325, te da osigura veću sigurnost I žena I muškaraca na lokalnom nivou. Projekat se provodi u Općinama: Istočna Ilidža, Stari grad Sarajevo I Gradu Mostaru. Jedan od rezultata projekta će biti I izrađeni...

Više

Žene, mir, sigurnost: sigurno okruženje …

Žene, mir, sigurnost: sigurno okruženje - život bez nasilja

Podržan od FIGAP programa Kad je u pitanju (ne)sigurnost za žene i djevojčice ona se obično veže za psihičko, fizičko, seksualno i ekonomsko nasilje uključujući i slabu infrastrukturu, slabu zakonska regulativa kao i nepostojanje efikasne koordinacije između institucija, policije i građana.  Za unaprijeđenje sigurnosnog položaj žena u ciljanim općinama potrebno ostvariti bolju koordinacija između institucija, policije i građana te na različite...

Više

SOS Telefon

SOS Telefon

U svom nastojanju da pomogne žrtvama nasilja ŽENA BIH je otvorila SOS telefonsku liniju koja je na raspolaganju ne samo žrtvama nasilja nego i svakom građaninu kojem je potrebna informacija ili savjet na ovu temu. U toku 2008.godine udruženje „ŽENA BIH" je koordiniralo aktivnosti uspostavljanja jedinstvene SOS linije za FBIH, te je otvoren jedinstveni broj 1265 za područje FBiH, koji...

Više

Facebook

SOS telefon

Marguerite

Dijagnostički izvještaj

Žena BiH Mostar

Trg Ivana Krndelja 3
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

+ 387 36 550 339

+ 387 36 558 526

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Design © Skype | Žena BiH. All rights reserved.

Premium templates by bigtheme.org