A+ A A-

Udruženje „Žena BIH“ Mostar je lokalna nevladina organizacija osnovana 24.10.1994.godine.

Naša vizija je: Puna afirmacija žene u bosanskohercegovačkom društvu sa posebnim akcentom na zaštiti žene i djece žrtava nasilja; promocija ljudskih prava žena bez obzira na njihovu etničku, vjersku, socijalnu pripadnost.

Misija organizacije je pomoć ženama – domicilnim, raseljenim, povratnicama bez obriza na njihovu nacionalnost, ekonomski i društveni status.
ŽENA BIH promoviše i afirmiše ljudska prava, zalaže se za ekonomsku nezavisnot, samosvijesnost i potpuno uključivanje žena u sve sfere života.
ŽENA BIH, također, prmoviše NVO sektor kao važan faktor u stvaranju civilnog društva.

Mreže:

- ”Žena BiH” je aktivna članica Mreže za borbu protiv trgovine ljudima ”RING” od njenog samog osnivanja.
- Od 2005. godine ŽENA BiH je članica mreže ARIADNE – anti trafiking mreže u jugoistočnoj i istočnoj Evropi.
- Vital Voices Global Partbership - mreža nevladinih organizacija I pojedinki iz cijelog svijeta koje imaju za cilj kreiranje boljeg svijeta.
- Koalicija Raditi I Uspjeti Zajedno – koalicija nevladih organizacija u BIH koje imaju za cilj jačanje uloge NVO sektora.
- Vijeće NVO u BIH – mreža lokalnih i međunarodnih organizacija koje rae na stabilizaciji i razvoju Bosne i Hercegovine.
- Sigurna ženska mreža- sektorska mreža u borbi protiv nasilja u porodici, koja ima za cilj da priprema sektor za uspostavu društvenog dijaloga sa državnim institucijama i ostalim međunarodnim i lokalnim faktorima; Razvija i usvaja nacionalnu strategije borbe protiv nasilja u obitelji...
- FOKUS – savez Udruženja žena u BIH sa ciljem promovisanja i zaštite ljudskih prava i sloboda, uspostavljanju međusobnog povjerenja neophodnog za izgradnju civilnog društva u BIH.

Najveća dostignuća/najvažniji projekti Udruženja su:

- ŽENA BIH u ženskom mirovnom pokretu ima aktvinu ulogu kroz rad Centra za žene u čijem sastavu su: SOS telefon; psihosocijalna podrška I pravna pomoć.
- Sigurna kuća MARGUERITE predstavlja sigurno utočište žrtvama nasilja I trgovine ljudima; kuća europskih standarda građena u 2 faze uz podršku Vijeća Europe I UN; kapacitet 28 lešaja, tajnost adrese.
- Izdavačka djelatnost – Magazin za žene LAM I knjiga “MARGUERITE može biti tvoja sestra, kćerka, prijateljica…” – zbirka potresnih istinitih priča žena žrtava trgovineljudima u BIH (tiraž 20000 primjeraka).
- Čaj sa ŽENA BIH – mali ženski razgovori na velike teme svakog 13 u mjesecu.
- Imajte odgovornost za ljude koji vas okružuju... SVI JE IMAJTE! -formiranje Koordinacionog tijela i izrada Protokola pomoći žrtvi nasilja u HNK.
- Za ljepši i ugodniji život djeteta – život bez nasilja - projektom je otvoren Mali telefon – SOS telefon za djecu u nevolji, sa jedinstvenim četverocifrenim brojem za čitavu BIH – 1302.
- U saradnji sa Gender centrom FBIH i lokalnim nevladinim organizacijama a uz podršku Vlade FBIH otvoren SOS telefon sa jedinstvenim brojem za cijelu Federaciju BIH sa brojem 1265.

KONKRETNI REZULTATI našeg predanog rada govore sami za sebe:
(1994.- do danas)

- 2000 žena je uspješno završilo kurs pletenja;
- 600 žena je uspješno završilo kurs šivanja;
- 250 žena i djece - bivših logorašica – pružena psihosocijalna pomoć;
- 2600 ratom traumatiziranih žena je proslo kroz radnu terapiju;
- 1500 žena - pružena pravna pomoć;
- 38 žena je steklo edukaciju i prekvalifikaciju i kreirano im je radno mjesto u našim income generation projektima;
- 2300 žrtava nasilja- pružena je podrška putem SOS telefona;
- 31 žena – žrtava trgovine je našlo utočište u našem skloništu;
- 2 žene žrtve trgovine porijeklom iz BIH – pružena pomoć u reintegraciji;
- 158 žena žrtva porodičnog nasilja je našlo utočište u tek otvorenoj Sigurnoj kući za žene;
- 800 osoba treće životne dobi je uključeno u bogat izbor aktivnosti u Dnevnom boravku posebno prilagodjenih ovoj populaciji;
- 28 profesionalaca iz državnih institucija i NVO sektora prošlo edukaciju u multidisciplinarnom pristupu žrtvi nasilja;
- 67 profesionalaca je završilo edukaciju treninga za trenere i treninga za javno zagovaranje u oblasti multidisciplinarnog pristupa žrtvi nasilja;
- 221 učenika srednjih škola je završilo edukaciju u okviru projekta prevencije trgovine ljudima;
- 890 učenika osnovnih škola je završilo trening u okviru prevencije nasilja;
- 61 nastavnika je završilo trening posebno dizajniran za nastavnike iz oblasti prevencije nasilja;
- 117 roditelja je završilo trening posebno kreiran za roditelje iz oblasti prevencije nasilja;
- Izdata knjiga potresnih istinitih priča žrtava trgovine ljudima u BiH. Margerite tiraž 20000,
- 68 muškaraca u dobi od 18 do 55 godina je završilo trening u okviru projekta podizanja svijesti muške populacije grada Mostara o problemu trgovine ljudima.
- Otvorili smo Mali telefon – SOS telefon za djecu u nevolji sa brojem 1302 - jedinstvenim brojem za cijelu Bosnu i Hercegovinu .
- Izdali knjigu „Trgovina ljudima u jugoistočnoj i istočnoj Europi – problemi i mogućnosti“
- Izdali priručnik za profesionalce „Kako prepoznati nasilje nad djecom i pomoći djetetu žrtvi nasilja“.
- 11 studentica je prisustvovalo treningu o radu na Malom telefonu – dječijem SOS telefonu
- 9 žena je prošlo radionicu o radu na Malom telefonu koje su držale stručnjakinje sa hrvatskog Hrabrog telefona
- 86 žena je prisustvovalo radionicama u ruralnim područjima koje smo držali sa predstavnicima vjerskih zajednica na teme prevencije nasilja u porodici.
- 121 profesionalac/ka su prisustvovali radionicama na temu „Promocija i afirmacija prava žrtava nasilja“. 

Facebook

SOS telefon

Marguerite

Dijagnostički izvještaj

Žena BiH Mostar

Trg Ivana Krndelja 3
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

+ 387 36 550 339

+ 387 36 558 526

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Design © Skype | Žena BiH. All rights reserved.

Premium templates by bigtheme.org